Test Test Test

Tähtajalisel hoiusel on võimalik teenida stabiilset intressitulu, mis üldjuhul makstakse välja üks kord aastas. Liikmel on õigus hoiuseleping ennetähtaegselt lõpetada ning oma raha tagasi saada. Sellisel juhul tuleb arvestada võimalusega, et kaotatakse intressitulu.

Säästuhoius on kindla tähtajaga hoius, kuhu tehakse lisasissemakseid. Säästuhoius aitab tekitada rahakogumise harjumust ning on sobivaks alguseks mõne suurema ostu soetamiseks vajamineva raha kogumiseks.

Hoius

Kasvik

Tähtajaline hoius

5%*

Kogumishoius

6%*

* Tulenevalt seadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga, mille Saaremaa Hoiu-laenuühistu intresside väljamaksmisel kliendi nimel kinni peab, tasudes Maksu- ja Tolliametile tulumaksu ning hoiustajale intresside netosumma.

Säästuhoiukontole on võimalik igal ajal teha täiendavaid sissemakseid. Hoiuselepingud pikenevad automaatselt lepingus fikseeritud perioodi võrra, kui hoiuperioodi lõpuks pole hoiustaja avaldanud vastupidist soovi. Hoiuseintressid või kasvikutulu kantakse hoiuperioodi lõpul vastavalt hoiustaja soovile kas hoiustaja nõudmiseni hoiuse kontole või lisatakse hoiusele järgmiseks hoiuperioodiks.